De Gezinsbond laat stem van gezinnen horen

H:\V\REDACTIE-MARCOM\Beeldmateriaal reeks 100 jaar in De Bond\DB 26 mei\SKM_C45821040911340.jpg

De pioniers van de Gezinsbond lieten de stem van gezinnen luid weerklinken bij de publieke opinie en bij de politiek. Leden werden gemobiliseerd tijdens algemene vergaderingen, congressen, manifestaties, optochten, enz. Allen waren aanwezig met eenzelfde streefdoel: meer welvaart en respect voor grote gezinnen. De jaarlijkse hoogmis voor afdelingen en gewesten waren de landdagen. Met veel volk, gloedvolle speeches en een groots vlaggenvertoon. Op de legendarische landdag van Oostende in 1960 maakte Frans van Mechelen zijn entree in het bijzijn van 25.000 leden. De nakende splitsing van de unitaire organisatie was op dat moment goed voelbaar en ook jonge gezinnen voelden zich voor het eerst welkom. In 1961 zag de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen het levenslicht. Een Vlaamse organisatie die van dan af haar eigen koers zou varen.

De afgelopen decennia is de gezinsfocus sterk verruimd. Vandaag is de Gezinsbond de partner van elk gezin, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en scharniermomenten in elk mensenleven. Werken aan een gezins- en vooral ook kindvriendelijke samenleving is nu de rode draad. Thema’s zoals fiscaliteit, kinderbijslag en de energiefactuur blijven hoog op de agenda staan. Maar ook op andere terreinen zoals de combinatie gezin en werk, scheiding, verkeersveiligheid, klimaat en (cyber)pesten laten wij onze stem horen. Verder blijven kinderrechten onze drijfveer voor een kindvriendelijke samenleving. Vandaag vertaalt zich dat in ons pleidooi voor een kindnorm op diverse domeinen. 'Waar we de expert zijn, willen we in de cockpit zitten om dingen in beweging te zetten', zo klinkt de toekomstwens van algemeen voorzitter Frans Schotte. Dat kan alleen door regelmatig de vinger aan de pols te houden bij gezinnen. De standpunten van de Gezinsbond vertrekken immers vanuit hun ervaringen. Ook het toekomstverhaal schrijft de Gezinsbond samen met gezinnen.

GEERT VAN HECKE